2020ம் ஆண்டு தரம் 5 புலமைப் பரிசில் பரீட்சை எழுதவுள்ள மாணவர்களுக்கானது | Easy Download

தரம் 5 புலமைப் பரிசில் பரீட்சை

2020ம் ஆண்டு  பரீட்சை எழுதவுள்ள மாணவர்களுக்கான  தரம் 01 – 05 ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி தமிழ், சிங்கள, ஆங்கில சொற்களின் தொகுப்பு

 
 
kjh
 
 
 
Edge Download
Master Degree
Follow us on Facebook

Other Exam Papers Download

01. GCE A/L General English Past Papers | In English Medium Click here to Download

02. Grade 5 scholarship exam Excellent English Click here to Download

03. Grade – 5 IQ Model Paper Click Here to Download